Termékeink Kapcsolat Főoldal
Szolgáltatásaink Cégünkről Letöltések
Akciók Regisztráció Költségcsökkentés
Költségcsökkentés
Költségcsökkentés

Telefonköltségek csökkentésének lehetőségei:

Az irodai telefonrendszerek üzemeltetésénél, a telefonköltségek csökkentésére a következő módszereket ajánljuk:

   GSM adapter telepítése

GSM adapter telepítése: A GSM adapter olyan berendezés, melynek segítségével az irodai telefonközpont kapcsolható a GSM hálózathoz. Az irodai telefonrendszer mellékállomásairól indított mobil irányú hívásokat (Pannon, T-Mobile, Vodafone) a telefonközpont (a GSM adapteren keresztül) közvetlenül a mobil hálózat felé irányítja és nem a vezetékes telefonszolgáltatók irányába. Ez által jelentős költség megtakarítást lehet elérni. A vezetékes szolgáltatók jelenleg 50-60Ft-os GSM irányba indított percdíjával szemben a mobil szolgáltatók 15-25Ft-os percdíját kell fizetni. A mobil szolgáltatók lehetővé teszik a cégen belüli díjmentes hívásokat. Ha ebből a csoportból kerül SIM kártya a GSM adapterbe, akkor a csoporton belüli kollégák mobil készülékei az irodai mellékállomásokról díjmentesen hívhatók, valamint a kollégák is díjmentesen tudják az irodájukat felhívni. Ez további, jelentős költség megtakarítást jelent. A vállalatok telefon forgalmától függően a szükséges GSM adapter csatorna száma (azaz az azonos időben felépíthető mobil hívások száma) nagyon különböző lehet. Megrendelőink telefon forgalma alapján kínálatunkból bármekkora kapacitást össze tudunk állítani. A gazdaságos üzemelés érdekében megrendelőink telefon számlája ismeretében, ingyenes ajánlatot tudunk adni a telefonköltségek csökkentésére.

Tapasztalataink szerint az irodákból induló hívások minimum fele mobil telefonszolgáltatók felé irányul, és ezért, ezen hívások díjából akor 50-70% megtakarítás is elérhető GSM adapter alkalmazásával. Használata szinte elengedhetetlen a mai irodai környezetben.

    Szem??lyi k??dok haszn??lata

A jelenleg forgalomban kaphat?? ??sszes telefonalk??zpont rendelkezik ezzel a nagyon hasznos szolg??ltat??ssal, ez??rt plusz beruh??z??si k??lts??get nem ig??nyel. Az c??g / int??zm??ny ??sszes alkalmazottja kap egy szem??ly??re sz??l?? k??dot, ??s csak ezzel tud az alk??zpontb??l h?­v??st kezdem??nyezni kifel??. A telefonalk??zpont bels?? h?­v??saihoz, (mell??k??llom??s h?­v??sa) term??szetesen nem kell haszn??lni.

Tapasztalataink szerint e szolg??ltat??s alkalmaz??s??val, az irod??b??l kezdem??nyezett mag??n jelleg?? h?­v??sok d?­ja 70%-al cs??kken.

   Telefonforgalom m??r??se ( tarifik??ci??s rendszer)

A korszer?? telefon-h?­v??sadat feldolgoz?? ??s d?­jelsz??mol?? rendszerek Windows alap?? szoftverb??l ??s egy megb?­zhat?? sz??m?­t??g??pb??l (az iroda szerver??re is telep?­thet??) ??llnak. A telefonalk??zpontok egy soros k??belen kereszt??l, adatokat tudnak szolg??ltatni a rajtuk lebonyol?­tott besz??lget??sek id??tartam??r??l, id??pontj??r??l, a h?­vott sz??mr??l, stb. Ezen adatok feldolgoz??sa el??seg?­ti a besz??lget??sek k??lts??geinek sz??toszt??s??t az ig??nybev??telnek megfelel??en, tov??bb?? seg?­ts??get adnak a telefonh??l??zat val??s ig??nyekhez t??rt??n?? kialak?­t??s??ra. Az ig??nyeknek megfelel??en sz??ml??t lehet k??sz?­teni szem??lyi k??d, mell??k??llom??s, f??vonal stb. szerint.

Tapasztalataink szerint szem??lyi k??ddal egy??tt alkalmazva jelent??s k??lts??g megtakar?­t??s ??rhet?? el.

    Alternat?­v szolg??ltat??k

Ez a hangszolg??ltat??s lehet??v?? teszi, hogy kedvez?? percd?­jakkal telefon??ljon helyi, belf??ldi t??vols??gi, ??s nemzetk??zi ir??nyban az alternat?­v szolg??ltat?? saj??t h??l??zat??n kereszt??l, ?gy telefonk??lts??gek -h?­v??sir??nyt??l f??gg??en- ak??r 20-30 sz??zal??kkal is cs??kkenthetnek. Az ilyen szolg??ltat??s ig??nybe v??tel??hez nincs sz??ks??g semmilyen indul?? beruh??z??sra, ??s nem kell megv??ltoztatnia jelenlegi telefonsz??mait sem. Szerz??d??sk??t??s alapj??n a k?­v??nt h?­v??sir??nyokra, a jelenlegi vezet??kes szolg??ltat?? a h?­v??sokat automatikusan az alternat?­v szolg??ltat?? saj??t h??l??zat??ba ir??ny?­tja ??t.

Tapasztalataink szerint sok szolg??ltat?? ??gyeskedik a piacon, ez??rt szerz??d??s k??t??s el??tt, mindenk??pp k??rj??k ingyenes tan??csad??sunkat.

   IP alap?? telefon??l??s

 

E szolg??ltat??s ig??nybe v??tel??hez sz??ks??g van sz??les s??v?? internet kapcsolatra (ADSL, BDSL, VDSL, K??belnet), m??g hozz?? olyanra, aminek a felt??lt??si sebess??ge az ??tlagn??l nagyobb, mert a j?? hangmin??s??g ??rdek??ben, besz??d kapcsolatonk??nt minimum 64kb/s s??vsz??less??g sz??ks??ges let??lt??si ??s felt??lt??si ir??nyban egyar??nt. Ha internetez??sre is haszn??lj??k ezt a kapcsolatot, akkor ezek ismeret??ben kell meghat??rozni a teljes s??vsz??less??get. Tov??bb?? regisztr??lni kell egy IP szolg??ltat??n??l, mivel ebb??l rengeteg l??tezik, ehhez mindenk??ppen k??rj??k seg?­ts??g??nket. A regisztr??ci?? ingyenes, de hogy haszn??lhassuk, el??re r?? kell t??lteni p??nzt. R??viden az IP szolg??ltat??kr??l annyit kell m??g tudni, hogy a Magyarorsz??gi vezet??kes ir??ny?? h?­v??sok ??ltal??ban ingyenesek, csak a mobil h?­v??sok??rt kell fizetni, valamint befel?? nem h?­vhat??k, ugyan m??r l??tezik olyan is, ami befel?? h?­vhat??.

K??tf??le rendszer ki??p?­t??se lehets??ges: az egyik megold??s, hogy a megl??v?? telefonk??zponthoz egy VOIP adaptert kapcsolunk ??s ezen kereszt??l lehet az interneten telefon??lni. A telefonk??zpontn??l nagyon hasznos, hogyha tudja az automatikus ??tvonalv??laszt??s szolg??ltat??st, mert ?­gy egy k??nyelmes ??s megb?­zhat?? telefonrendszert lehet l??trehozni. Ennek a megold??snak nagy el??nye, hogy az eddig haszn??lt ??s megszokott berendez??seken lehet l??nyegesen olcs??bban telefon??lni, ??s ebb??l k??vetkezik, hogy kivitelez??se nagyon gazdas??gos, r??vid id?? alatt t??r??l meg.

A m??sik megold??s a teljes IP telefonrendszer, amib??l rengeteg t?­pus ??s konfigur??ci?? l??tezik, de mindegyikre igaz hogy az ??ra jelent??s kiad??s.

 

Tapasztalataink szerint egyenl??re kevesen haszn??lj??k, a c??gek bizalmatlanok e rendszer ir??nt, de a folyamatosan dinamikus fejl??d??se a nagyon gazdas??gos m??k??d??s??ben rejlik.  Egy j??l tervezett rendszern??l a telefonk??lts??gek ak??r 60-70%-??t meg lehet takar?­tani.


Forduljanak hozz??nk bizalommal, k??rj??k ingyenes szaktan??csad??sunkat.


office@cobacom.hu; Tel.: +36-30 990 2825; +36-30 996 2450webdesign: b-gs.hu
Legfrissebb akcióink
Panasonic HTS32NE IP alapú telefonrendszer akciós csomag
Panasonic TD612 ISDN telefonközpont
Panasonic KX-TD180 fővonali bővítőkártya